فرق توالت فرنگی و ایرانی

ترنج
منتشر شده در 08 مهر 1398

حسن ریوندی کمدین معروف ایرانی در این قسمت از برنامه از تفاوت بین توالت ایرانی و فرنگی می گوید

دیدگاه کاربران