اجرا و نصب نمای سرامیک خشک به روش انکری- شرکت سالکو- salco company

شرکت سالکو
منتشر شده در 12 شهریور 1397

# سرامیک به روش انکری (غیر نمایان)


روش اجرای نمای سرامیک به روشهای مختلف انجام میگیرد. در روش انکر ابتدا بر قسمت پشت سرامیک ها توسط دستگاه اتوماتیک حفره هایی تعبیه میشود. این دستگاه در چند نقطه با یک اندازه و قطر یکسان حفره ای ایجاد میکند و سپس انکر ها به داخل حفره ها رفته و با پیچ از داخل کاملا محکم میشوند. سپس سرامیک ها از طریق براکت و زیرسازی خود به نما پیچ میشود.پیچی که بر روی شبکه زیر سازی تعبیه شده است در محل خود رگلاژ میشود. اجرا و نصب و کلیه خدمات نما در شرکت سالکو. شماره تماس: 02140880759

دیدگاه کاربران
<