اقتصاد در چند دقیقه (6)

رنگین کمان
منتشر شده در 14 مرداد 1397

قراردادهای فاینانسی پسابرجام چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟


دکتر محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاددان بررسی می‌کند.

دیدگاه کاربران