ترجمه فارسی سوره نسا

تلاوت قرآن
منتشر شده در 01 شهریور 1397

هر زمانیکه سخن از جنگ و جهاد باشد ، فورا در بعضی ها وحشت و ترس چه از سختی جنگ و یا مرگ دیده میشود ، و یا بعضی ها حب دنیا و زندگی طویل باعث ترک این فریضه میگردد گویا با رفتن به جهاد مرگ حتمی است ،


درین آیات سوره مبارکه نسا خداوند بسیارزیبا به همه اینگونه سوالات جواب گفته ، خصوصا به کسانیکه از مرگ هراس دارند و از آن میگریزند ،


تمام بد بختی در سرزمین های اسلامی امروزه وجود دارد ، ترک این فریضه توسط مسلمانان بوده که باعث شده دشمن دلیر شود و مسلمانان با وجود زیاد بودن شان مثل کف دریا بی ارزش و بی قیمت شوند قسمیکه رسول الله صلی علیه وسلم فرموده بودند

دیدگاه کاربران