حرکات آکروباتیک در مترو

وب گرد
منتشر شده در 16 خرداد 1396

ویدئو 360 درجه ای از افرادی که در متروها حرکات آکروباتیک انجام می دهند و پول جمع می کنند.

دیدگاه کاربران