ابراز تاسف حمید درخشان و استیلی از توقیف لوگوی پرسپولیس

ورزشی
منتشر شده در 29 تیر 1398

ابراز تاسف حمید درخشان و استیلی از توقیف لوگوی پرسپولیس

دیدگاه کاربران