فیلم های آموزش solidworks-سالیدورک پیشرفته

این آموزش به طراحی پیشرفته تخصصی یک قطعه مدل سازی شده در نرم افزار سالیدورک می پردازد

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.