پخش خودکار بعدی

_

Heilton.com Heilton.com


سوالات مبتدی و عمومی (++C, C)-

مبانی برنامه نویسی با سی شارپ -

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ-

نمونه مسائل سی شارپ-

چاپ اعداد ازm تا n و صفر تا m با فا صله-

برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد را چاپ کند c++-


برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام یک عدد را چاپ کند-


برنامه ای بنویسید که اعداد زوج را چاپ کند c#-


برنامه ای بنویسید که کوچکترین عدد را چاپ کند c++-


برنامه ای بنویسید که معکوس عدد را چاپ کند-


برنامه ای بنویسید که اعداد را مرتب کند-


برنامه بزرگترین و کوچکترین عدد در c#-

www.heilton.com/سری آموزش

تاریخ انتشار 24 / 05 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.