تحقیق و پژوهش نقطه قوت مسیر عاشقی است

مستند ساز
منتشر شده در 16 شهریور 1401

گفتگوی زنده امیر تاجیک کارگردان مجموعه مستند مسیر عاشقی با شبکه خبر

دیدگاه کاربران