فیلم وایرال از دستگیری فردی دربرزیل به علت مزاحمت برای کودکان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 اردیبهشت 1403

فیلمی وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی از نحوه دستگیری فردی در شهر ریو برزیل که مظنون به مزاحمت برای کودکان بود


بسیاری از کابران واکنش پلیس را تایید کرده و حتی نا‌کافی دانستند

دیدگاه کاربران