رئیسی: آمار سقط جنین نگران کننده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 اردیبهشت 1403

رئیس‌ جمهور:


یکی از مسائل مهم مساله سقط جنین است که باید جلوی آن گرفته شود جز در مواردی که پزشک حاذق اعلام کند که ضرورت دارد.


آمارهای متفاوتی از سقط جنین اعلام می‌کنند آمار دقیقی نیست اما آنچه قطعی است این آمار نگران‌کننده است.


مردان و زنان جوان ما بدانند که این مساله به لحاظ شرعی قتل نفس است و همه آثار قتل نفس اعم از حقوقی و وضعی هم برای کسی که مرتکب می‌شود و هم برای مباشر دارد.

دیدگاه کاربران