توافق جذاب فوتبالی: رونالدو برای رئال مادرید بازی می‌کند!

تماشا اسپرت
منتشر شده در 07 فروردین 1403

60 ثانیه با حواشی | سه‌شنبه 7 فروردین 1403 


مروری بر مهم‌ترین حواشی دنیای ورزش در 24 ساعت گذشته


• احساساتی شدن وینیسیوس برای سوالات نژاد پرستانه 


• آزادی دنی آلوز به قید وثیقه 


• رونمایی از کیت رئال مادرید 


• توافق برای برگزاری بازی جذاب رئال-النصر

دیدگاه کاربران
باتیس گرفی -

تخفیفات ویژه پروژه ادمینی : https://batisgraphi.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/ طراحی پست و استوری : https://batisgraphi.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c/ طراحی استوری موشن: https://batisgraphi.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86/ طراحی پرتره : https://batisgraphi.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%87/ طراحی آیکون : https://batisgraphi.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86/ طراحی کاراکتر : https://batisgraphi.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1/