خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز

ورزشی
منتشر شده در 16 اسفند 1398

این بازی در تاریخ 16 اسفند 98 مصادف با 6 مارچ 2020 برگزار شد.

دیدگاه کاربران