پخش خودکار بعدی

بررسی تاثیر تامین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

آموزشی آموزشی

بررسی تاثیر تامین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران---


https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9/

تاریخ انتشار 23 / 03 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.