نیازهای فوری بیمارستانهای درگیر کرونا مشهد را به میزان توان تامین میکنیم

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 24 مرداد 1400
دیدگاه کاربران