فروش خودروی داخلی بدون قرعه کشی!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 مهر 1400

وزیر صمت گفت: شخصا با قرعه کشی خودرو مخالف هستم و در برنامه جدید برای مدیریت بازار خودرو به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته ایم.

دیدگاه کاربران