قلب سرخیو راموس - قسمت 4 - ریشه ها

تماشا اسپرت
منتشر شده در 08 فروردین 1400

سرخیو برای دیدن نتیجه مسابقه بزرگ یوکاتان به سویل می رود. تحول بزرگ دیگری در تیم رئال مادرید ایجاد می شود و نتیجه مثبتی به بار می آورد و...

دیدگاه کاربران