گام جدیدی در شناخت ضد ماده

بهترین ها
منتشر شده در 20 مهر 1397

دانشمندان در آزمایشگاه سرن سوییس گام تازه ای در شناخت ضد ماده برداشته اند.


ضد ماده، یکی از اسرار ناشناخته هستی قلمداد می شود.


دانشمندان آزمایشگاه سرن برای اولین بارموفق شده اند اتم های ضد ماده را برای مدت طولانی تری حبس کنند.


جفری هانگست دانشمند آزمایشگاه سرن دراین باره می گوید: “در اولین تجربه حبس کردن اتم، فقط توانسته بودیم اتم ها را برای 172 میلیون ثانیه حبس کنیم. اما خارق العاده بودن تجربه جدید در این است که این بار توانستیم این مدت را به هزار ثانیه افزایش دهیم. به این ترتیب زمان کافی برای مطالعه روی ضد ماده در آزمایشگاه سرن خواهیم داشت.”


ضد ماده به زبان ساده تصویر آینه ای ماده است. کاملا با ماده یکی است اما بار الکتریکی مخالف دارد. بنا بر فرضیه های ثابت شده علمی ما ظاهرا در هستی زندگی می کنیم که تماما از ماده ساخته شده است. اما در زمان بیگ بنگ یا انفجار بزرگ ماده و ضد ماده با حجم و جرم برابر وجود داشته اند. چنین به نظر می رسد که طبیعت در خلق هستی ماده را بر ضد ماده ترجیح داده است. دانشمندان تلاش می کنند ضد ماده را بیابند.


آنها امیدوارند راه جواب دادن به این سوال غایی را هموار کنند، چرا طبیعت در خلق هستی ماده را بر ضد ماده ترجیح داد؟

دیدگاه کاربران