برنامه شیطان.قسمت20: 1- نفوذ در دولت ها/ترور فیزیکی و ترور شخصیتی

ترنج
منتشر شده در 28 آبان 1397

پروتکل سوم : میخواهم ابلاغ کنم که تا رسیدن به هدفهایمان، فاصله چندانی نداریم. اگر چند قدمی را که درپیش داریم طی کنیم، سر و دم ماری که سمبل قوم ماست به هم وصل خواهد شد و حلقه ای کامل بوجود می آید. معنای کامل شدن حلقه آن است که تمام کشورهای اروپایی درون این حلقه محصور خواهد شد و تحت نفوذمان قرار خواهند گرفت/پروتکل هفتم : باید نفوذ و حضور خود را با زیرکی خاصی در تمام ملاقات ها و مذاکراتی که به منظور توافق و ترک محاصره بین کشورها به عمل می آید افزایش دهیم و نیز با استفاده از یک زبان دیپلماسی و زیرپوشش درستکاری خود را طرفدار توافق معرفی کنیم. هدف آن است که درمرحله نخست کشورها را به زیرسلطهو نفوذ خود درآوریم تا بتوانیم درمواقع لزوم هم بی نظمی ایجاد کنیم و هم نظم برقرار سازیم.وقتی به چنین نفوذی رسیدیم کشورهای تحت سلطه وجود ما را به عنوان نیروی تهدیدکننده ای تلقی می کنند./نفوذ توسط 3 سرویس عمل می کند: CIA امریکا-MA6 انگلیس-موساد/مواردی که در مسئله نفوذ دنبال می شود: 1-ترور فیزیکی2-ترور شخصیتی/نفوذ علمی/نفوذ فکری/نفوذ نرم افزاری

دیدگاه کاربران