صادقی: مدیران در فضای مجازی چیزهای دیگری نشان میدهند

دنیای اسپرت
منتشر شده در 30 مهر 1399

امیرحسین صادقی: آقای سعادتمند نه از فرهاد مجیدی حمایت کرد و نه گذاشت که استقلال جامی بگیرد

واقعیت ها چیز دیگری است اما سعادتمند و خلیل زاده در فضای مجازی چیزهای دیگری نشان میدهند

دیدگاه کاربران