خلاصه بازی برایتون 1 - لیورپول 1

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 08 آذر 1399

هر بازی به شمار مصدومان و گل های ژوتا اضافه می شود!

رقابت VAR و مصدومیت برای متوقف کردن قرمزها


این بازی در 8 آذرماه 1399 و 28 نوامبر 2020 برگزار شد


دیدگاه کاربران