وضعیت ذهنی که ما در مقابله با مشکلات در آن قرار میگیریم، چیست؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

هیجانات و رفتارها ما نتیجه باورها و گفتگوهایی است که در ذهنمان داریم. ذهن ما منبع تولید فکر است که ما در مواجه با هرچیز می خوایم آن اتفاق را دسته بندی کنیم. اما ما توسط تفسیرهای مطلق درباره رویدادها می توانیم حال خود را خوب یا بد کنیم.

ما درشرایط مختلف در 3 وضعیت مهم هستیم: شدن، بودن و انجام دادن ...

در ادامه همراه ما باشید.

دیدگاه کاربران