به آتش کشیدن مرکز پلیس شهر میناپولیس بدست معترضان به قتل جورج فلوید

درهم برهم
منتشر شده در 12 خرداد 1399

به آتش کشیدن مرکز پلیس شهر میناپولیس بدست معترضان به قتل جورج فلوید، بعد از فرار پلیس آمریکا

www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

دیدگاه کاربران