تظاهرات گسترده ضد آمریکایی مردم عراق روز جمعه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 بهمن 1398

تظاهرات گسترده ضد آمریکایی مردم عراق روز جمعه

دیدگاه کاربران