چرا کنترل کرونا اینقدر سخت شده؟

تماشا نیوز
منتشر شده در 28 بهمن 1398

برای اطلاعات بیشتر : http://persiancart.irویروس کرونا از شهر ووهان چین آغاز به چندین قاره منتقل شده است

دیدگاه کاربران