ماجراجویی در قلب حیات وحش آفریقا - 8k

ترنج
منتشر شده در 09 آذر 1398

گوشه ای از حیات وحش آفریقا (آفریقا کهن ترین قاره جهان است و تاریخ آن به دوران اولیه قبل از عصر حجر نیز بازمی‌گردد. آفریقا احتمالا از این جهت که بزرگ‌ترین ترکیب از بالاترین تراکم و دامنه آزادی را برای جمعیتهای جانوران وحشی و تقابل آنها به وجود آورده به خود می‌بالد ضمن آن که جمعیتهای وحشی از جانوران بزرگ گوشتخوار نظیر شیرها کفتارها و چیتاها و نیز گیاه خوارانی همچون گاو وحشی گوزن فیل‌ها شترها و زرافه‌ها بطور آزادانه بر روی دشتهای عمدتا وسیع بدون مالک شخصی پراکنده‌اند...)

دیدگاه کاربران