رئیس جمهور: امروز تنها گذاشتن دولت اشتباه نابخشودنی است.

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 شهریور 1397

روحانی در حرم امام خمینی(ره):


ما به درد و مشکلات مردم واقفیم و سعی در کاستن آنها داریم.


هیچ تردیدی در حل مشکلات نداریم.


امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است.


امام هیچ گاه نگفت همه با من؛ گفت همه با هم


امام در سایه حسن ظن به رحمت خداوند توانست حرکت کند.


ایمان قوی او به خداوند مایه امید به مسیرش بود.


او می‌دانست مردم ایران می‌توانند به خوبی از همه مشکلات عبور کنند.


او هیچ گاه نگفت همه با من؛ گفت همه با هم.


او همه سلایق و جناح‌ها را در کنار هم می‌خواست.

دیدگاه کاربران