آموزش زبان انگلیسی با برش فیلم-9

تیکلرن24
منتشر شده در 10 تیر 1397

گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن24 تلاش دارد تا با کمک برش فیلم های واقعی به یادگیری وسیع تر زبان انگلیسی شما یاری رساند و به شما کمک کند تا پیشرفت وسیعی در زمینه SPEAKING وLISTENING داشته باشید و دایره لغات شما را افزایش دهد بای تماشای فیلم های بیشتر به وب سایت www.tiklearn24.com مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران