پخش خودکار بعدی

اصل اول برای مسئولین باید ایران باشد و نیست !!

ترنج ترنج
268


استاد ادبیات ایران


محمد رضا شفیعی کدکنی:


اصل اول برای مسئولین باید ایران باشد و نیست.


شوق یادگیری در میان بچه ها کم که نشده بلکه در این زمان افزوده هم شده است.


مشکل برنامه ریزیست....

تاریخ انتشار 20 / 07 / 1398
دسته‌بندی خبری
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.