اولویت تامین ارزان غذای مرغ| ارتباط مستقیم با محقق جیره ارزان در دوره آموزشی اردیبهشت ماه

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در مزارع مینی سالن اولویت تامین جیره ارزان برای کسب و کار های کوچک و بعد از آن کسب وکار های متوسط است. در نتیجه تیم تحقیقاتی مینی سالن این امکان را برای شمایی که به تازگی این کار را شروع کرده اید فراهم می کند که با استفاده از آن بتوانید ریسک شروع کارتان را تا حد قابل توجهی کم کنید


منبع:


تیم تحیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/484-jire-arzan2019-04-24-08-51-26.html

دیدگاه کاربران