نکاتی درباره شدت روشنایی سالن پرورش طیور بومی

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

دو پارامتر برای روشنایی وجود دارد یک میزان روشنایی و دوم شدت روشنایی است که برای هر سنی از طیور این میزان متغیر است.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/186-2018-05-30-05-31-00.html

دیدگاه کاربران