مهدی پاک فطرت در شبکه ورزش سیما

مهدی پاک فطرت
منتشر شده در 13 مهر 1398

معرفی رشته داژبال در صدا سیما..


  • قوانین و تاریخچه داژبال

-تفاوت داژبال وسطی و داژبال بین الملل


-معیارهای بدنی بازیکن داژبال


-داژبال مانع فقر حرکتی


  • و ...

.


مهمان برنامه: مهدی پاک فطرت


(رییس کمیته داژبال استان فارس)


09350711450

دیدگاه کاربران