مصاحبه جذاب و اختصاصی آنتن با جواد الله وردی

ورزشی
منتشر شده در 30 شهریور 1398

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با جواد الله وردی در مورد حواشی استقلال و پرسپولیس و خاطرات گذشته

دیدگاه کاربران