ماهی غول پیکر ناسا برای حمل موشک ها

silent
منتشر شده در 19 شهریور 1396

موشک های غول پیکر به شیوه دیگری از حمل ونقل نیاز دارند، از این روست که ناسا از این ماهی غول پیکر (Supper Guppy) استفاده می کند. این هواپیما برای حمل هواپیماهای دیگر، موشک ها و هر چیز غول پیکر دیگری طراحی شده است که ناسا نیازمند جابه جایی آن باشد.

دیدگاه کاربران