تکرار تکرار تکرار، پربرداشت ترین صحنه های سینمای جهان

FilmMilm
منتشر شده در 05 شهریور 1396

تکرار شدن برداشت ها هنگام فیلمبرداری فیلم های سینمایی امری طبیعی است اما گاهی اوقات به دلایل مختلف فیلمبرداری یک پلان سینمایی آن قدر تکرار می شود که شاید باورنکردنی به نظر برسد. هفدانگ به پنج پلان مهم تاریخ سینما که با برداشت های متعدد روبرو بوده پرداخته است. www.hafdang.com

دیدگاه کاربران