پشت پرده تجویز بعضی داروهای خارجی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 آبان 1397

حریرچی با اشاره به میزان خودکفایی در تولید دارو و مواد اولیه دارویی در کشور، گفت: یک خبر بسیار مهم این است که با وجود تمام تهدیدات و تحریم‌های دشمنان ملت ایران، میزان خودکفایی در تولید دارو و مواد اولیه دارویی در کشور در طی سال اخیر به میزان چشمگیری افزایش یافته است. همان طور که قبلا اعلام شده است 98 درصد مقدار عددی و 70 درصد مقدار ریالی داروی مصرفی مردم ایران تولید داخلی است.


وی افزود: خبر جدید و خوشحال کننده این است که هم اکنون سهم مواد اولیه و موثرایرانی در تولید داروی کشور به 67 درصد رسیده است که در مقایسه با کشورهای هم سطح خودمان رکورد کم نظیری است. در سال 95 این سهم 54 درصد بوده است. سیاست وزارت بهداشت کماکان حمایت از تولید داخلی دارو و مواد اولیه و موثره ایرانی است و از مردم و پزشکان عزیز درخواست همکاری بیشتر و حمایت از دانشمندان و داروسازان متعهد کشور خودمان در تولید داروی مورد نیاز کشور عزیزمان را داریم.

دیدگاه کاربران