سم علف کش پرسوئیت (Pursuit)

آریا سبز
منتشر شده در 30 آذر 1396

یک علف کش بسیار قوی محصول فرانسه که جهت نابودسازی علف های هرز پهن برگ در مزارع یونجه تولید گردیده است. این سم از طریق ممانعت از تولید اسیدهای آمینه و پروتئین در علف های هرز باعث توقف رشد این علف ها و در نهایت مرگشان می شود. جزئیات و اطلاعات بیشتر در www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

دیدگاه کاربران