روش مطالعه ی تمام دروس کنکور 99

دکتر علیرضا افشار کنکور 98
منتشر شده در 21 مهر 1398

اصلاح برنامه و روش مطالعه ی دروس

کالبد شکافی اشتباهات رایج در مطالعه

بهترین روش استفاده ی موثر از پاسخ نامه و درس نامه برای کنکور

بخصوص برای دروس مهارتی ریاضی و فیزیک و مسایل شیمی

دیدگاه کاربران