مبنای قیمت بوقلمون های سفید

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

برای خرید بوقلمون های سفید اگر از قبل مجوز داشته باشیدی می توانید با قیمت خیلی مناسب بخرید اما اگر مجوز ندارید متاسفانه امکان اخذ مجوز نیست و باید به قیمت آزاد خریداری شود.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/315-mabna.html


منبع:


تیم تحقیقایتی مینی سالن

دیدگاه کاربران