یک شکست جهانی خطرناک

وب گرد
منتشر شده در 07 مهر 1398

جهان در مبارزه با جنگل زدایی شکست خورده. گزارش های جدید نشان می دهد نه تنها بشر نتوانسته نرخ جنگل زدایی را کاهش دهد بلکه کانون جدیدی در جنگل زدایی شکل گرفته است. ریه های زمین روز به روز بیشتر به نابودی نزدیک می شوند و این یک شکست جهانی برای همه ساکنان زمین است.

دیدگاه کاربران