پخش خودکار بعدی

صحبت های بهاروند درباره پرونده سوپرجام امسال و سال پیش

دنیای ورزش دنیای ورزش
60
نظرات کاربران
نرگس -

آقای بهاروند و آقای فتاحی با توجه به عملکرد بسیار ضعیف شما امیدوارم در سال آینده مسئولیت مدیریتی نداشته باشید.