بهترین علف کش مزارع کلزا | Butisan Star

آریا سبز
منتشر شده در 20 فروردین 1398

علف کش بوتیزان استار برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع کلزا به کار می رود.این علف کش محصول کشور آلمان بوده و در صورت عملیات خاک ورزی مناسب و رطوبت کافی خاککارایی این علف کش افزایش می یابد.ترکیب آن شامل دو علف کش متازاکلر و کوئین مراک می باشد که باعث توقف جوانه زنی بذر علف هرز شده و با جذب از طریق برگ و ریشه آنها باعث مرگ علف های هرز می شود.در صورتی که این علف کش در مزرعه کلزا به کار رود می توان پس از برداشت کلزاهر محصول دیگری را کشت نمود.


www.ariasabz.com


شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.