ریه های فرد مبتلا به کرونا ویروس

دیدنی ها
منتشر شده در 23 اسفند 1398

تصاویر اشعه ایکس و اسکن توموگرافی کامپیوتری با تصویر ریه هایی که متعلق به چینی ها بودند در شبکه منتشر شدند


ریه ها به تدریج با مخاط چسبنده پر می شوند که با گذشت زمان شروع به تداخل با تنفس می کند.

دیدگاه کاربران