عاقبت سرمایه گذاری یکطرفه در روابط عاطفی! - فرافکر

saleh_atashi
منتشر شده در 28 اسفند 1398

زمانی که من با همه ی وجود در یک رابطه سرمایه گذاری می کنم و طرف مقابلم هیچ سرمایه گذاری نمی کند رابطه به صورت یک طرفه پیش می رود. طبیعی است که تلاش طرف مقابل برای حفظ رابطه خود به خود کم می شود.


بعد از آن من نسبت به تمام آدم ها بی اعتماد می شوم!


در صورتی که این اشتباه من بوده که به صورت یک طرفه در رابطه سرمایه گذاری کرده ام.


و احتمالا ریشه ی این ترس و این سرمایه گذاری یکطرفه فعال شدن تله رهاشدگی است!


پس یاد بگیریم در حالت رفتاری حداقل به صورت یک طرفه در روابط عاطفی خود سرمایه گذاری نکنیم.


http://farafekr.com/one-sided-love/

دیدگاه کاربران