رقص کرونا در میانه میدان شعب بانک !

شگفتانه
منتشر شده در 20 اسفند 1398

خطر انتشار و گسترش ویروس کرونا همچنان در شعبه های فعال بانکی برای کارمندان و شهروندان وجود دارد


با افزایش انتشار کروناویروس جدید یا کووید-19 در ایران محدودیت‌های بسیاری در سطح کشور اعمال شده‌است.


بسیاری از استان‌ها درهای خود را به روی مسافران بسته‌اند ساعات کارب ادارات کاهش یافته و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند.


اما از مکانی پرتردد و خطرناک غفلت شده است:


بانک‌ها…

دیدگاه کاربران