حقانی 09380039391-بهترین سقف متحرک حیاط رستوران- سایبان برقی کافه رستوران تراس رستوران ایتالیایی

شرکت سازه چادری غشا
منتشر شده در 13 مرداد 1399

مجری و طراح زیباترین سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری در هرابعادی مانند سالنهای پذیراییکافهکافه رستورانرستوران بامفودکورتتالاراستخر روفگاردن رستوران بامفضاهای باز بام مجتمع تجاری بزرگ بازارسکوی تماشاچیاناقامتگاه تفریحیفضای بازی کودکانزمین تنیسانبار محصول خودروالاچیق پارک جنگلی امفی تئاتر و.... را برعهده دارد.و ازاین حیث دارای رزومه همکاری قوی با سازمانها و نهادهای دولتی پیمانکارانسرمایگذارنشرکتهای فنی-مهندسیشرکتهای مشاورمالکین شرکت های انبوه ساز و... درسراسر کشور میباشد.

دیدگاه کاربران