آیا کسی که مالیات میدهد دیگر نباید خمس بدهد؟

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 01 شهریور 1399

برنامه پاسخ به احکام در شبکه جهانی ولایت (استاد وحید پور)

دیدگاه کاربران