Hasan Reyvandi - concert | حسن ریوندی - پشت پرده گرانی بنزین در ایران

نت باکس
منتشر شده در 18 خرداد 1399

تیکه های سنگین حسن ریوندی به موضوع گرانی بنزین و فضای این روزهای ایران، به زبان طنز.

دیدگاه کاربران