کلاغ‌ها در هوش و عملکردهای شناختی سر آمدند!

خبر از ما
منتشر شده در 26 آذر 1399

مطالعات روی چند عملکرد شناختی مثل حافظه فضایی و قدرت پیدا کردن اجسام و... نشون میده هوش کلاغ‌ها وقته به چهار ماهگی میرسن تکمیل میشه!


در واقع کلاغ از چهار ماهگی به بلوغ میرسه! مهارت‌هایی که یک کلاغ در چهار ماهگی داره رو یک اورانگوتان در سن ده سالگی بدست میاره.

دیدگاه کاربران