ماکت ماشین پژو 504 ویلی

پیام کالا
منتشر شده در 10 دی 1399

نام ماشین: ماکت پژو 504


نام برند ماشین: ویلی


مقیاس ماشین: 1:24


کارکرد ماشین: در کاپوت و درهای جلوی ماشین باز و بسته میشوند.

دیدگاه کاربران